Lee, Yuan-Duen, Change Jung Christian University, Taiwan