Shih, Yen-Tsung, National Taipei Univesity, Taiwan