Hsu, Sheng-Yuan, National Taipei Univesity, Taiwan