Mohd Salleh, Norlida Hanim, Universiti Kebangsaan Malaysia